Loading...

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРЕАМБУЛА

За даним Договором Фізична особа-підприємець Головко Богдан Павлович (ідентифікаційний код – 3537706950) або інший суб'єкт господарської діяльності, Товар якого розміщений на веб-сайті https://takibook.od.ua/, іменовані надалі «Продавець», з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти, іменована надалі «Покупець», з іншого боку, далі спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), що адресований необмеженому колу осіб, є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів, розміщених у відповідних розділах веб-сайту https://takibook.od.ua/ (надалі – Сайт).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

1.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

1.3. «Товар» - матеріальний об'єкт, пропонований до продажу Продавцем, розміщений на Сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його доступності.

1.4. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які відвідали Сайт і мають намір придбати той або інший Товар.

1.5. «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Сайту мають намір його продати.

1.6. «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю Товарів, яка адресується Продавцю.

1.7. «Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

1.8. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, який виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти.

2.2. Покупець після ознайомлення з відомостями про товар, розміщеними Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару, вправі зробити оферту Продавцю шляхом обрання товару та заповнення форми у розділі «Оформлення замовлення». Заповнення визначеної форми вважається офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного товару на умовах, зазначених на Сайті. Оферту Продавцю вправі зробити і незареєстрований Користувач, при цьому він повинен коректно ввести всі необхідні дані до форми «Оформлення замовлення» на Сайті.

2.3. Оферта вважається прийнятою Продавцем (акцепт), якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар відповідно до умов, передбачених офертою Покупця, або надав доступ та можливість завантажити контент через Особистий кабінет Користувача.

2.4. Після отримання оферти Покупця Продавець має право запропонувати придбати товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Покупця. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактично оплата, отримання Покупцем товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту оплати та видачі товару.

2.5. У випадку помилковості відправленого акцепту Сторони мають право змінити умови тільки у випадку вчасного повідомлення про таку помилковість одна одну.

2.6. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу товару) є фактична його оплата, отримання товару Покупцем.

2.7. Не вважається прийняттям Продавцем оферти Покупця направлення Продавцем засобами електротехнічного (SMS-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця про одержання Замовлення Покупця або про терміни його отримання і/або про ціну товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Покупця (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Покупцем. 2.8. Інформація про Товар розміщена безпосередньо на Сайті, окрім цього, при отриманні товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття такого Товару.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і оплатити його.

3.2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво і/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови цього Договору;

- виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

- передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленому замовленню і умовам цього Договору;

- перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

4.2. Продавець має право:

- у односторонньому порядку призупинити надання послуг за даною угодою у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно сплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті;

- при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві;

5.2. Покупець має право:

- оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту;

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

- на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натиснення кнопки «Купити», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Сайту.

6.2. Термін формування Замовлення становить до 5 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування розпочинається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх обраних Товарів, доданих до віртуального кошику і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення впродовж трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) кредитною картою наступного типу: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання вказаний на відповідній сторінці Сайту.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками), Покупець в повному обсязі погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару і відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізникові в кількості, зазначеній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження. Плата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на електронну адресу mailbox@takibook.od.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені грошові кошти.

8.5. Усі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти Сайту.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості впродовж чотирнадцяти днів, не враховуючи дня купівлі, якщо триваліший термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.

9.3. У разі наявності недоліків Товару, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх в складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем і особою, що здійснила доставку Товару або Продавцем. При нагоді недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Впродовж 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на Сайті.

9.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством.

10.2. Сторони погоджуються, що вирішення всіх можливих суперечок, які виникли з відносин між Сторонами і залагодити які Сторони не змогли шляхом переговорів протягом як мінімум 30 днів, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищезгаданих обставин, а також впродовж 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за даною угодою триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

12.1. Покупець надає згоду Продавцю на обробку його персональних даних, вказаних ним у реєстраційній формі (ПІБ, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.). Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Покупцем.

12.2. Власними акцептом Договору або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Сайту. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві можуть направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: розміщувати персональні дані в базах даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довірче зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (по мірі необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши її на поштову або електронну адресу.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.

13.2. Оформляючи Замовлення Покупець підтверджує, що: він ознайомлений та згоден з усіма умовами, викладеними в даній Публічної оферті, і беззастережно їх приймає; всі дії, які їм будуть здійснені, не суперечитимуть умовам цього Договору.

13.3. Покупець зобов'язується уважно ознайомитися з даним Договором. У разі незгоди з його умовами Покупець зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

13.4. Продавець і Покупець підтримують зв'язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв'язку (SMS і т.д), додатків, оголошень і/або повідомлень. Покупець погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених в письмовій формі з урахуванням положень п. 2.2. цього Договору.